Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi icon

Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Reklamlari:Indir 1.76 Mb.
TitleEk-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi
Page21/24
Date conversion23.07.2013
Size1.76 Mb.
TypeDocuments
Source
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   2411.2.1. Donepezil

11.2.2. Rivastigmin

11.2.3. Antipsikotikler (G30 ve alt kodlarında endikasyon uyumu aranacaktır.)

11.2.4. Galantamin

11.2.5. Memantin    1. Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, sanrısal bozukluk, atipik psikoz, şizofreniform bozukluk, bipolar mizaç bozukluğu (F20-F22) (F24-F25) (F28-F29) (F31)

F20

Şizofreni

F20.0

Paranoid şizofreni

F20.1

Hebefrenik şizofreni

F20.2

Katatonik şizofreni

F20.3

Ayrışmamış şizofreni

F20.4

Post-şizofrenik depresyon

F20.5

Rezidüel şizofreni

F20.6

Basit şizofreni

F20.8

Şizofreni, diğer

F20.9

Şizofreni, tanımlanmamışF21

Şizotipal bozuklukF22

Persistan deluzyonel bozukluklar

F22.0

Deluzyonel bozukluk

F22.8

Persistan deluzyonel bozukluklar, diğer

F22.9

Persistan delusional bozukluk, tanımlanmamışF24

Deluzyon, başka etkenlerle ortaya çıkanF25

Şizoafektif bozukluklar

F25.0

Şizoafektif bozukluk, manik tip

F25.1

Şizoafektif bozukluk, depresif tip

F25.2

Şizoafektif bozukluk, karma tip

F25.8

Şizoafektif bozukluklar, diğer

F25.9

Şizoafektif bozukluk, tanımlanmamışF28

Organik olmayan psikotik bozukluklar, diğerF29

Organik olmayan psikoz, tanımlanmamışF31

Bipolar duygulanım bozukluğu

F31.0

Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hiponamik

F31.1

Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtisiz şimdiki nöbet manik

F31.2

Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtili şimdiki nöbet manik

F31.3

Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hafif veya orta şiddetli depresyon

F31.4

Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır depresyon

F31.5

Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır depresyon

F31.6

Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet karışık

F31.7

Bipolar duygulanım bozukluğu, remisyonda

F31.8

Bipolar duygulanım bozuklukları, diğer

F31.9

Bipolar duygulanım bozukluğu, tanımlanmamış11.3.1. Antidepresanlar ve kombinasyonları

11.3.2. Antiepileptikler *

11.3.3. Antipsikotikler ve kombinasyonları

11.3.4. Biperiden

11.3.5. Lityum


11.4. Anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, somatoform bozukluk,yeme bozuklukları, depresyon [unipolar, bipolar], distimik bozukluk) (F40.1) (F41.0-F41.2) (F42) (F43.1) (F45) (F50) (F32-F34) ( F38-F39)F40.1

Sosyal fobilerF41.0

Panik bozukluk [epizodik paroksismal anksiyete]

F41.1

Yaygın anksiyete bozukluğu

F41.2

Karışık anksiyete ve depresif bozuklukF42

Obsesif-kompulsif bozukluk

F42.0

Baskın obsesyonal düşünceler veya uzun boylu düşünmeler (ruminasyon)

F42.1

Baskın kompulsif eylemler [obsesyonal törenler]

F42.2

Karışık obsesyonal düşünceler ve eylemler

F42.8

Obsesif-kompulsif bozukluklar, diğer

F42.9

Obsesif-kompulsif bozukluk, tanımlanmamışF43.1

Travma sonrası stres bozukluğuF45

Somatoform bozukluklar

F45.0

Somatizasyon bozukluğu

F45.1

Ayrışmamış somatoform bozukluk

F45.2

Hipokondriak bozukluk

F45.3

Somatoform otonom işlev bozukluğu

F45.4

İnatçı somatoform ağrı bozukluğu

F45.8

Somatoform bozukluklar, diğer

F45.9

Somatoform bozukluk, tanımlanmamışF50

Yeme bozuklukları

F50.0

Anoreksia nervosa

F50.1

Atipik anoreksia nervosa

F50.2

Bulimia nervosa

F50.3

Atipik bulimia nervosa

F50.4

Aşırı yeme, diğer, psikolojik bozuklukların eşlik ettiği

F50.5

Kusma, diğer, psikolojik bozukluklarla ilişkili

F50.8

Yeme bozuklukları, diğer

F50.9

Yeme bozukluğu, tanımlanmamış tipF32

Depresif nöbet

F32.0

Hafif depresif nöbet

F32.1

Orta depresif nöbet

F32.2

Psikotik belirtisiz ağır depresif nöbet

F32.3

Psikotik belirtili ağır depresif nöbet

F32.8

Depresif epizodlar, diğer

F32.9

Depresif nöbet, tanımlanmamışF33

Yineleyen depresif bozukluk

F33.0

Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet hafif şiddetli

F33.1

Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet orta şiddetli

F33.2

Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır şiddetli

F33.3

Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır

F33.4

Yineleyici depresif bozukluk, remisyonda

F33.8

Yineleyen depresif bozukluklar, diğer

F33.9

Yineleyen depresif bozukluk, tanımlanmamışF34

İnatçı duygu durum [duygulanım] bozuklukları

F34.0

Siklotimi

F34.1

Distimi

F34.8

İnatçı duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer

F34.9

İnatçı duygu durum [duygulanım] bozukluğu, tanımlanmamışF38

Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer

F38.0

Tek duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer

F38.1

Yineleyen duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer

F38.8

Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer tanımlanmışF39

Duygu durum [duygulanım] bozuklukları tanımlanmamış

11.4.1. Antidepresanlar ve kombinasyonları

11.4.2. Antiepileptikler *

11.4.3. Antipsikotikler ve kombinasyonları

11.4.4. Biperiden


11.5. Aktivite ve Dikkat Bozukluğu (F90.0)


F90.0

Aktivite ve dikkat bozukluğu


11.5.1. Metil fenidat

11.5.2. Atomoksetin hidroklorür


12. Göz hastalıkları

^ 12.1. Glokom (H40.1-H40.9)H40.1

Primer açık açılı glokom

H40.2

Primer kapalı açılı glokom

H40.3

Göz travmasına bağlı sekonder glokom

H40.4

Göz inflamasyonuna bağlı sekonder glokom

H40.5

Diğer göz bozukluklarına bağlı sekonder glokom

H40.6

İlaca bağlı sekonder glokom

H40.8

Glokomlar, diğer

H40.9

Glokom, tanımlanmamış12.1.1. Bu hastalıkta kullanılan tüm ilaçlar    1. Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu (H20.1) (H20.8) (H06.2) (H44.1) (T86.8-T86.9)H20.1

Kronik iridosiklit

H20.8

İridosiklit, diğerH06.2*

Distiroid ekzoftalmus (E05.- †)H44.1

Endoftalmi, diğerT86.8

Nakledilen diğer organ ve dokuların reddi

T86.9

Nakledilen tanımlanmamış organ ve dokuların reddi12.2.1. Siklosporin

12.2.2. Kortikosteroidler


^ 12.3. Kuru göz sendromu (Schimer testi 5 mm. ve altında olacak) (H04.1)

H04.1

Lakrimal bezin diğer bozuklukları12.3.1. Suni Gözyaşları

12.3.2. Siklosporin topikal preparatları


13. Cilt hastalıkları

^ 13.1. Psoriasis,Vitiligo (L80 ) (L40 )

((L 8 L8080L80L80

L80

VitiligoL40

Psoriazis

L40.0

Psoriazis vulgaris

L40.1

Yaygın püstüler psoriazis

L40.2

Akrodermatit kontinua

L40.3

Püstülosis palmaris et plantaris

L40.4

Guttate psoriazis

L40.5†

Atropatik psoriazis (M07.0-M07.3*, M09.0*)

L40.8

Psoriazis diğer

L40.9

Psoriazis, tanımlanmamış
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Reklamlari:

Similar:

Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-1 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconHasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-2 hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Ek-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi iconEk-4/d hasta katilim payindan muaf iLAÇlar listesi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©metinindir.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents