1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? icon

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Reklamlari:Indir 12.68 Kb.
Title1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Date conversion16.05.2013
Size12.68 Kb.
TypeDocuments
Source

Adı Soyadı:.......................................................... Velinin İmzası:.......................
1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) erek B) istek C) dilek D) umut


2. “berrak” kelimesinin karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) duru B) bulanık C) kirli D) pis


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi eşsesli (sesteş) kelime değildir?

A) tepsi B) yaş C) kazan D) çay


4. Konuşmalarımızda ve okuduklarımızda anlayamadığımız kelimelerin anlamlarını nereden öğreniriz?

A) sözlük B) yazım kılavuzu C) ansiklopedi D) dergi


5. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) büyük-küçük B) acı-tatlı C) akıllı-deli D) beyaz-ak


^ 6. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) doktor-hekim B) okul-mektep C) kibar-kaba D) sonbahar-güz


7. “altın” kelimesi hangi tümcede farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Altın fiyatları yine yükseldi. B) Babam bana altın künye aldı.

C) Annemin altın gibi kalbi var. D) O, güzel altın kolyem kayboldu.


^ 8. Aşağıdakilerden hangisi terim değildir?

A) sıfat B) vadi C) dörtgen D) güzelce


9. “Su ile yüzmek arasında bir ilişki vardır.” Aynı ilişki “buz” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A) erimek B) kaymak C) serinlemek D) donmak


10. “Göz ile görmek arasında bir ilişki vardır.” Aynı ilişki “kulak” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A) ses B) işitmek C) kabartmak D) kepçe


11. “Ev ile oda” arasında bir ilişki vardır. Aynı ilişki “gemi” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A) kamara B) liman C) iskelet D) deniz


12. “karınca” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Karıncalar, yazdan kışa hazırlık yapar.

B) Ayağım yine karıncalanıyor.

C) Bahçemizi karıncalar istila etmiş.

D) “Ağustos Böceği ile Karınca” masalını okudunuz mu?


13. “ayrıntı” kelimesiyle aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır?

A) detay B) parça C) bölüm D) kısım


^ 14. Kelimelerin doğru yazımlarını öğrenmek için aşağıdakilerden hangisine başvururuz?

A) sözlük B) imlâ kılavuzu C) ansiklopedi D) gazete


15. “ Yıkamak” ile “yüz” arasında bir ilişki vardır. “kesmek” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?

A) makas B) bıçak C) tırnak D) doğramak


^ 16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) arkadaş B) dost C) ahbap D) akraba


17. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) beğenmek B) sevmek C) kötülemek D) hoşlanmak


18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en önce gelir?

A) diploma B) diplomatik C) direk D) diri


19. Aşağıdakilerden hangisi “gam” sözcüğünün eş anlamlısı değildir?

A) kaygı B) üzüntü C) tasa D) talih


20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” kelimesi sözlük anlamında kullanılmıştır?

A) Dağlara ilk kar düştü. B) Şekeri düştü, diye çok üzüldüler.

C) Uçakta güzel bir yere düştük. D) Kadıncağız otobüste düşmüş.

Copyright © Turgay Yagmuroglu.Com

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? icon1. "Hatıra" kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a-Anı b-Hayal c-Geçmiş "

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? iconCebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? iconİşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? icon12 + 12 : 12 + 12 İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? a 14 b 1 c 12 d 25 24 – 3 + 5 : 1

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? icon1. Sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? iconYukarıda Atatürk’ün sözünde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? icon2. Bir sulu çözeltiye baz özelliğini kazandıran iyon aşağıdakilerden hangisidir?

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? iconDOĞAl sayilar değerlendirme testi 40 700 005 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? iconDOĞAl sayilar değerlendirme testi 40 700 005 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? icon4 “Ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlar, matematikte dört işlemi bulmuşlar, beş gezegeni ve takımyıldızları (burçlar) bulmuşlar, ilk yazı ve tekerleği icat etmişler ve kullanmışlardır.” Yukarıda özellikleri verilen ilkçağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©metinindir.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents